otimi    

Hoşgeldiniz

Emine Kaya
picture

Müzehhibe Emine KAYA

1971 yılında Malatya`da doğdu. Tezhip ve minyatür sanatıyla tanışması 2005 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde açılan tezhip ve minyatür kurslarına katılmasıyla başladı. Kültür Bakanlığının değerli hocaları Memnune BİRKAN, Nefise TEMEL ve Sevim ERGUT`tan tezhip ve minyatür dersleri aldı.

Emine KAYA

Yurtiçinde birçok karma sergiye katıldı. Halen Memnune BİRKAN Hanımefendiden Tezhip dersleri almaktadır.

picture

Müzehhibe Emine KAYA

Tezhip Hakkında

Tezhip (Osm: Tezhib) kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup, ‘altınlamak’ anlamına gelir. Çoğulu olan “tezhibat” “altınlama süslemeler” demektir. Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhip sanatını icra eden erkeklere müzehhip bayanlara müzehhibe adı verilir. Tezhip ile Minyatürü karıştırmamak gerekir. Minyatür daha çok tasvire dayanır. Bitki, hayvan, insan ve/veya mekân tasvirleri içerir. Minyatürler yapıldıkları dönemin sanat anlayışı ile koşut olarak, genellikle iki boyutlu ve perspektifsiz olarak yapılmış tasvirlerdir.

Tezhip Hakkında

Tezhip sanatı ise öncelikle hat sanatının etrafının bezenmesi amaçlı kullanılmış, günümüzde tek başına pano olarak ta kullanılmaktadır. Basit bir anlatımla çoğunlukla stilize edilmiş bitki formları ya da desenlerden oluşan kimi zaman simetrik tasarımlardır. Günümüz Türkiye'sinde tezhipte oldukça tutucu, "klasik yaklaşım" denilen bir akım vardır. Klasik yaklaşım, tarih boyunca kullanılmış formlar ve desenleri yinelemek, form ve desenlerin ana yapılarını bozmadan değişik kompozisyonlarda kullanmaktir. Zaman içinde unutulmuşluğa terkedilmiş bu zarif ve zor sanat, son 10 yıl içinde bu sanata gönül veren çeşitli grup ve kişilerce canlandırılmıştır.

Tezhip Hakkında

Hat ve cilt sanatlarında altınla yapılan tezhibe halkari denir. Rumî ve Hatayî üsluplarında, kitapların zahriye, hatime, başlık, serlevha, mihrabiye kısımları tezhiple süslenir. Küçük yıldız ve çiçeklere nokta, geometrik olanlara mücevher, altıgenlere şeşhane, beşgenlere seberk denir. Kur'an'da secde ayetlerine denk gelen yerlerde vakıf gülü, hizip gülü, cüz gülü bulunur. Varakçı ve cetvelkeş denilen ustalar vardır. Kalemfırça, zermühre, boyalar müzehhiplerce sıkça kullanılan aletlerdendir.

Çalışmalar
 • Tuğra Besmele 22 ayar altın-guaj Ebat 65x77 cm. hat-Ali İhsan Sakal
 • Tezhip Allah-Muhammet 22 ayar altın guaj hat-Rafet Küllüoğlu Ebat 51-71
 • Nazar ayeti klasik tezhip 22 ayar altın-guaj Ebat 68x81 hat-Rafet Küllüoğlu
 • Nazar ayeti klasik tezhip 22 ayar altın-guaj hat- Metin Okutan (Koleksiyon)
 • Minyatür Esma-ül Hüsna hat-Ahmet Tayyar Ebat 72x55
 • Halkar Besmele 22 ayar altın Ebat 80x56
 • Klasik tezhip Kevser suresi 22 ayar altın-guaj Ebat 62x81cm.
 • Çini paspartu
 • Doğa minyatürü Ebat 42x52
Çalışmalar
 • Fatih dönemi tezhibi Ebat 50x42
 • Çini paspartu Ebat 52x52
 • Klasik tezhip Ya-Hak 22 ayar altın-guaj hat-Ali İhsan Sakal Ebat 58.60cm.
 • Klasik tezhip damla Maşaalah 22 ayar altın-guaj hat Kadir Sakaoğlu (Koleksiyon)
 • Malatya şehir minyatürü 22 ayar altın guaj Ebat.57x76cm
 • Münhani Ebat 32x34
 • Mevlana
 • Minyatür Mevlana 22 ayar altın guaj Ebat 44x47
 • Halkar 22 ayar altın guaj hat Ali İhsan Sakal (Koleksiyon)
Çalışmalar
 • Şükufe Ebat 24x32
ContactInformation
İletişim

close
Müzehhibe Emine KAYA
myprofilepicture
AddressAdres:
Ankara
EmailE-Posta:
info@tezhibhat.com
PhoneTelefon:
0505 5416277